İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikamız; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri işe yerleştirerek , nitelikli insan gücünü bünyemize kazandırmak ve uzun süreli işbirlikteliği yapmak, çalışanlarımızı geliştirerek sürekli başarıya yönlendirmek, müşterilerimize kaliteli hizmet sunabilmek için, çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve kariyer olanakları sağlamaktır.

Herzaman yeni fikirlere açık, yaratıcı, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulamaları ile AIRPLUS, çalışanlarının yanında olarak çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dürüst ve şeffaf bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.