Airplus Jet Fan sistemi, kapalı otoparklarda kullanılan konvansiyonel kanallı havalandırma sistemlerinin güçlü bir alternatifi olarak görülmektedir. Bu sistemin sağladığı uygulama, işletme ve güvenlik faydaları sayesinde konvansiyonel sistemlerin yerini almıştır. Günlük kullanımı ve ihtiyacı her geçen gün artan kapalı otoparkların tasarlanmasında havalandırma sistemi ve yangın önlem sistemi göz önünde bulundurularak projelendirilmektedir. Araçların oluşturmuş olduğu egzoz gazları eğer yeterli seviyede ve sürede otopark ortamından uzaklaştırılmaz ise insanlarda baş ağrısı, kendinden geçme ve hatta ölümlere sebebiyet verecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bu zararlı gazlar ve parçacıklar ozon (O3), nitrojen dioksit (NO2), karbon monoksit(CO), benzen (C6H6), benaprin (BaP), sülphür dioksit (SO2), kurşun (Pb) olarak belirtilmektedir.

AIRPLUS Jet Fan Sisteminin Faydaları;

İlk Yatırım Açısından Faydaları;

• Konvansiyonel kanallı havalandırma sistemleri tavanda büyük bölgeler işgal etmektedir.

Jet fanlar bunlara göre çok daha az alan işgal ettiklerinden daha fazla kullanılabilir alan sağlamaktadır.

• Otopark alanın daha ergonomik yapıya ve estetik bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır.

• Daha düşük tavan yüksekliklerine ihtiyaç duyar, bu sayede aynı alan için daha fazla otopark kat sayısı sağlanabilir.

Tasarım Açısından Faydaları;

• Tasarımı, uygulaması ve işletmesi zor olan konvansiyonel kanal sistemine ihtiyaç duymaz.

• Havalandırma ve yangın senaryoları CFD analizi ile sanal testleri yapılabilmekte, hesap kontrolü uygulamaya geçilmeden önce yapılabilmektedir.

• Sonuçları daha etkin bir sistemdir.

İşletmeciler Açısından Faydaları;

• Özel 3 parça tasarımı sayesinde kolay ve daha kısa sürede montaj yapılabilmektedir.

Susturucu bölümleri menteşeli sistem ile bağlı olduğundan yerinden sökülmeden motor

ve fana servis hizmeti verilebilmektedir.

• Ek bir sisteme gerek olmadığından uygulama esnasında diğer tesisat işlerinden bağımsız

olarak montajlanabilir.

• Hava hareketi esnasında kanallı sistemlerde oluşan basınç kayıpları oluşmamaktadır. Buna

bağlı olarak ihtiyaç duyular elektrik gücü daha düşüktür.

• Sistem tam otomasyon ile kontrol edilmektedir. Otopark alanına yerleştirilen CO (Karbonmonoksit) sensörleri ile ihtiyaç duyulan alanlardaki jet fanlar çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

• Konvansiyonel hava kanallı sistemlere göre daha etkin hava sirkülasyonu sağlamaktadır.

• Yangın durumunda en güvenli şekilde dumanın ve yüksek sıcaklığın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması sağlanabilmektedir.